Agranulocytoza wywołana klozapiną – czynniki ryzyka zachorowań i ryzyka w Stanach Zjednoczonych czesc 4

Czas trwania prodromu, zdefiniowany jako czas od początku do daty agranulocytozy, określono u 68 z 73 pacjentów. U jednego pacjenta nietypowy i nieregularny obraz białych krwinek uniemożliwiał identyfikację daty wystąpienia. U czterech pacjentów cotygodniowe dane dotyczące okresu bezpośrednio przed agranulocytozą były rzadkie lub brakowało. Ograniczenia danych
Dane CPMS nie zostały zaprojektowane specjalnie w celu dostarczenia informacji na temat występowania agranulocytozy i czynników ryzyka tego powikłania. Potencjalnie interesujące cechy pacjentów, takie jak ich pochodzenie lub pochodzenie etniczne, nie były rutynowo rejestrowane w formularzach rejestracyjnych. Liczba krwi pacjentów hospitalizowanych z powodu agranulocytozy często nie była uwzględniana w bazie danych, ponieważ ich monitorowanie krwi zostało przejęte przez szpitale. Jednak dane dostarczyły informacji niezbędnych do oszacowania występowania agranulocytozy, a także skutków kilku potencjalnych czynników ryzyka.
Analiza statystyczna
Procedury Lifetest i PHREG oprogramowania SAS / STAT 22, 23 zostały wykorzystane do przeprowadzenia analizy regresji zagrożeń i Coxa w zakresie proporcjonalnych zagrożeń. Analizy regresji przetestowano pod kątem wpływu wieku, płci i liczby białych krwinek na linię bazową na ryzyko agranulocytozy. Analiza przeżycia była szczególnie odpowiednia, ponieważ przyrost pacjentów kontynuowano przez cały okres badania, co skutkowało nierównym czasem obserwacji24.
Efekty dawkowania badano przy użyciu warunkowej regresji logistycznej. Każdy pacjent z agranulocytozą był dopasowany zgodnie z datą pierwszej wizyty z 10 losowo wybranymi kontrolami (inni pacjenci w bazie danych, którzy nie mieli agranulocytozy), dla których dane były dostępne do dnia, w którym agranulocytoza rozwinęła się u pacjenta. Czterech pacjentów miało mniej niż 10 kontroli. Jeden pacjent, który odbył pierwszą wizytę w dniu 24 grudnia, został dopasowany do sześciu kontrolnych, którzy odbyli wstępne wizyty w tygodniu otaczającym tę datę. Procedura PHREG23 została wykorzystana do przeprowadzenia warunkowej regresji logistycznej. W analizach oceniono wpływ maksymalnej dawki, zdefiniowanej jako najwyższa dawka otrzymana podczas leczenia klozapiną, ostatnio zarejestrowana dawka i skumulowana dawka. Zbieranie danych dotyczących dawkowania w grupie kontrolnej zostało przerwane w dniu, w którym agranulocytoza rozwinęła się u pacjenta. W analizach dawek kontrolowano masę ciała.
Zbadano także związek między czasem trwania prodromu a wiekiem, płcią i liczbą białych krwinek w linii podstawowej.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Zmienne kliniczne, klozapina w dawkach i liczba białych krwinek u pacjentów zi bez agranulocytozy. Spośród 11 382 pacjentów, dla których dostępne były dane demograficzne, 7032 stanowili mężczyźni (62 procent), a 4350 kobiety (38 procent). Tabela pokazuje ich charakterystykę kliniczną, maksymalne dawki i liczbę białych krwinek w zależności od tego, czy rozwinęła się agranulocytoza, czy nie. Zarejestrowaną diagnozę stanowiła schizofrenia u 95% pacjentów, psychoza afektywna u 2,2% i psychoza organiczna u 1,0%.
Tabela 2. Tabela 2
[hasła pokrewne: grudki w spermie, rco bydgoszcz, olejek busajna apteka ]