Obecność rodziny podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej – wyniki ankiety

Niedawno czytelnicy podzielili się swoimi opiniami na temat obecności rodziny podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Decyzjach Klinicznych, interaktywnej funkcji, w której eksperci omawiają kontrowersyjny temat, a czytelnicy głosują i publikują komentarze. Cecha ta zbiegła się z publikacją badania Jabre i wsp.1, w którym wzięli udział pacjenci po nagłym zatrzymaniu krążenia i poddani resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR). W tym badaniu jednostki resuscytacyjne zostały losowo przydzielone, aby zaprosić członków rodziny, aby mogli obserwować reanimację ukochanej osoby (grupa interwencyjna) lub podążać za standardową praktyką dotyczącą obecności rodziny (grupa kontrolna). Badanie wykazało, że członkowie rodziny w grupie interwencyjnej rzadziej wykazywali objawy zespołu stresu pourazowego niż członkowie rodziny w grupie kontrolnej. Badanie wykazało również, że obecność rodziny nie zakłócała wysiłków resuscytacji medycznej, zwiększała stresu wśród członków zespołu medycznego lub powodowała dodatkowe konflikty medialne. Nasze winiety kliniczne przedstawiają przypadek kobiety, która przebyła wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia i zaprosiliśmy dwóch ekspertów, aby podzielili się swoimi przeciwnymi poglądami na to, czy członkowie rodziny powinni zostać zaproszeni do łóżka podczas akcji resuscytacji serca. Dr James Downar, lekarz zajmujący się opieką i opieką paliatywną na Uniwersytecie w Toronto, napisał, że w jego osobistym doświadczeniu obecność członków rodziny przeszkadza w wysiłkach resuscytacyjnych; ponadto wyraził opinię, że należy ukończyć więcej badań dotyczących skutków psychologicznych na członków rodziny, którzy są świadkami RKO, zanim będzie on skłonny poprzeć taką praktykę. Dr Patricia Kritek, Associate Medical Director Critical Care na University of Washington, twierdziła, że rodziny powinny być obecne podczas RKO, ponieważ może to pomóc w zamknięciu i pozwolić na ostatnie pożegnanie w czasie, który często jest ostatnim momentem życie pacjenta.
Rysunek 1. Rysunek 1. Procent głosów na korzyść rodziny podczas resuscytacji, według regionu.
Spośród 655 głosów, które otrzymaliśmy (ryc. 1) od czytelników w 62 krajach i terytoriach, tylko 31% opowiedziało się za obecnością rodziny podczas RKO. Wśród wszystkich krajów z 10 lub więcej respondentami, tylko Francja – kraj, w którym Jabre et al. ukończyli badanie – mieli większość głosów (15 z 19) na korzyść rodziny podczas RKO. Nie wiemy, czy głosy we Francji na rzecz obecności rodziny reprezentują opinie respondentów, którzy byli związani z badaniem przez Jabre et al. lub bardziej rozpowszechnione podejście kulturowe w środowisku medycznym we Francji.
Otrzymaliśmy 94 komentarze od czytelników, którzy podzielili się osobistymi przemyśleniami na temat tego kontrowersyjnego tematu. Czytelnicy sprzeciwiający się obecności rodziny podczas CPR nie byli zachwiani wynikami badań przeprowadzonych przez Jabre et al. Ci czytelnicy powoływali się na obawę, że członkowie rodziny będą ingerować w wysiłki zespołu medycznego lub członkowie rodziny będą mieli trudności z radzeniem sobie z traumą, która często pojawia się podczas resuscytacji, a nawet wyrażają obawy, że członkowie rodziny mogą próbować robić zdjęcia lub filmy podczas imprezy, która mogłaby być używane później do celów sądowych. Wiele osób zauważyło również, że aresztowania w szpitalu różnią się od aresztowań poza szpitalem, a zatem wyniki badań przeprowadzonych przez Jabre et al. nie można uogólniać na pacjentów z hospitalizacją. Czytelnicy piszący o obecności rodziny cytowali szacunek dla pacjenta i jego rodzinnej autonomii, pozwalając członkom rodziny być z ukochaną osobą w tak krytycznym czasie.
W medycynie obserwuje się coraz większy ruch, aby umożliwić rodzinie lepszy dostęp do ukochanej osoby w czasie choroby. Towarzystwa medyczne w dziedzinie kardiologii i pediatrii wydały oświadczenia wspierające obecność rodziny podczas resuscytacji.2,3 W przyszłości ważne będzie opracowanie specyficznych dla instytucji protokołów obecności rodziny podczas RKO, które umożliwią usługodawcom udzielanie najwyższych wysokiej jakości opieka medyczna, a jednocześnie umożliwia członkom rodziny odpowiedni dostęp do ich bliskich.
Materiał uzupełniający
[więcej w: laryngolog wrocław, psychologia, kardiolog dziecięcy ]
[hasła pokrewne: smolisty stolec, axotret opinie, twitter wybranowski ]