Przypadek 38-2013: Czlowiek z goraczka i limfadenopatia

W rekordzie przypadku Ray i in. (Wydanie 12.12) nie zawiera danych na temat analizy serologicznej dla parwowirusa B19. Chociaż pacjent nie miał wysypki ani żadnego schorzenia stawów, ważne byłoby, aby wykluczyć zakażenie parwowirusem B19 ze względu na niską liczbę retikulocytów (która musi zostać skorygowana ze względu na jego prawdziwe oszacowanie) i dramatyczny spadek poziomów hemoglobiny (spadek około 15% w hematokrycie w ciągu zaledwie 5 dni), szczególnie w świetle hemoglobinopatii pacjenta (choroba homozygotycznego hemoglobiny D) .2 Parwowirus pozostaje znanym i zwykłym winowajcą kryzysu aplastycznego u pacjentów z hemoglobinopatiami.3 Hemoglobinopatia pacjenta jako taka jest nie jest wystarczającym wytłumaczeniem nagłego pogorszenia się niedokrwistości zgłaszanej w tej sprawie. Oprócz zakażenia pacjenta hemoglobinopatią infekcja parwowirusem B19 może prowadzić do epidemii w szpitalu.4 Petros I. Rafailidis, MD 12 Mourganas St., Koropi, Grecja com Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Akta sprawy szpitala ogólnego Massachusetts (sprawa 38-2013). N Engl J Med 2013; 369: 2333-2343 Full Text Web of Science Medline 2. Mohanty D, Colah RB, Gorakshakar AC, et al. Częstość występowania ?-talasemii i innych hemoglobinopatii w sześciu miastach w Indiach: badanie wieloośrodkowe. J, Genet Wspólnoty 2013, 4: 33-42 Crossref Medline 3. Młody NS, Brązowy KE. Parvovirus B19. N Engl J Med 2004; 350: 586-597 Full Text Web of Science Medline 4. Bell LM, Naides SJ, Stoffman P, Hodinka RL, Plotkin SA. Zakażenie ludzkim parwowirusem B19 wśród pracowników szpitala po kontakcie z zakażonymi pacjentami. N Engl J Med 1989; 321: 485-491 Full Text Web of Science Medline Ray i wsp. twierdzą, że testy serologiczne dla tocznia rumieniowatego układowego (SLE) są zalecane dla wszystkich pacjentów z wynikami biopsji sugerującymi chorobę Kikuchi-Fujimo to. Jednak takie testy (np. Dla przeciwciał przeciwjądrowych) powinny być wskazane na podstawie charakterystyki klinicznej poszczególnych pacjentów z chorobą Kikuchi-Fujimoto. W Japonii często spotykamy wielu pacjentów z tą chorobą, która jest w większości przypadków samoograniczająca się i zazwyczaj jest leczona zachowawczo. Po ustąpieniu choroby, jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy, należy zasięgnąć porady. Jednak testy serologiczne na SLE nie są rutynowo wykonywane u pacjentów z chorobą Kikuchi-Fujimoto, chyba że mają inne objawy sugerujące SLE, takie jak zmiany skórne.1 SLE rozwinęło się tylko u 2 spośród 108 pacjentów z chorobą Kikuchi-Fujimoto (2%) w kohorcie amerykańskiej2 iw 2 z 195 (1%) w kohorcie z Tajwanu.3 U takich pacjentów z pozytywnymi wynikami na testach przeciwciał przeciwjądrowych, ale bez objawów lub oznaki SLE, nie ma żadnych środków, aby zapobiec SLE, więc dodatni wynik testu niewiele zmieniłby w naszej kliniczn ej praktyce. Yasuharu Tokuda, MD, MPH University of Tsukuba, Mito City, Japonia ocn.ne.jp Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Kim SK, Kang MS, Yoon BY, i in. Histiocytowe martwicze zapalenie węzłów chłonnych w kontekście tocznia rumieniowatego układowego (SLE): czy histiocytowe martwicze zapalenie węzłów chłonnych w przebiegu SLE jest związane ze zmianami skórnymi? Lupus 2011; 20: 809-819 Crossref Web of Science Medline 2. Dorfman RF, Berry GJ. Histiocytowe martwicze zapalenie węzłów chłonnych Kikuchi: analiza 108 przypadków z naciskiem na diagnostykę różnicową. Semin Diagn Pathol 1988; 5: 329-345 Web of Science Medline 3. Cheng CY, Sheng WH, Lo YC, Chung CS, Chen YC, Chang SC. Prezentacje kliniczne, wyniki laboratoryjne i wyniki pacjentów z chorobą Kikuchiego: nacisk na związek pomiędzy nawracającą chorobą Kikuchi a chorobami autoimmunologicznymi. J Microbiol Immunol Infect 2010; 43 : 366-371 Crossref Medline W raporcie Ray i wsp. Zgadzam się z diagnozą choroby Kikuchi-Fujimoto, którą opisałem po raz pierwszy u Lennerta i Kikuchiego w krajach zachodnich.1 Jak podkreślił patolog Harris w Case Report, morfologiczny obraz Kikuchi-Fujimoto choroba jest nieodróżnialna od obserwowanej w SLE i musi być odróżniona od tej w obwodowym chłoniaku z limfocytów T. Z mojego doświadczenia wynika, że ta ostatnia stanowi najczęstszą błędną diagnozę. W ponad 100 opisach przypadków choroby Kikuchi-Fujimoto, które zebrałem, około połowa początkowo została zdiagnozowana jako obwodowy chłoniak z limfocytów T, z powodu ekspresji CD8 przez większość komórek T, znacznej ilości elementów CD30 + i wysokiego Ki -67 indeks. Aby uniknąć takiego błędu, ocena ekspresji mieloperoksydazy przez populację histiocytów (CD68 + i CD163 +) jest cenna Takiej koekspresji, która jest charakterystyczna zarówno dla Kikuchi-Fujimoto, jak i SLE2, nie znaleziono w fenotypie 350 obwodowych chłoniaków z limfocyt [patrz też: psychologia, dermatolog, dobry kardiolog ]

[przypisy: radocha pszczyna, wodorowinian potasu, urovita ]